El Centre continua millorant la seva capacitat econòmica per la recuperació de l’espai escènic.

Image

03

nov. 21

El Centre, Ateneu Democràtic i Progressista rebrà una subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat, 200.00 euros per a la recuperació de l’espai escènic de l’entitat.

El Centre, ha optat a diferents plans d’ajudes del Dept de Cultura de la Generalitat de Catalunya, durant els darrers anys, en aquest cas, i des de finals d’octubre el Dept ha assignat 200.000 al mateix, per a rehabilitació de l’espai teatre del Centre, així com per desenvolupar projectes relacionats.

Cal esmentar també, que aquesta subvenció ve complementada amb la capacitat pròpia de l’entitat, en recursos propis i també amb l’ajuda signada en conveni per part de l’administració local.

Aquesta ajuda de la Generalitat permet accelerar i enllestir definitivament les obres de reforma del teatre. Això permet continuar també amb el treball conjunt de l’entitat amb les diferents administracions per a reforçar l’activitat pròpia de l’ateneu, posar en valor l’equipament i l’entitat i garantir l’ús d’unes instal.lacions adequades a tot el teixit associatiu local.

L’esforç d’inversió de l’entitat en 2 anys

L’assignació de la subvenció del Dept de Cultura de la Generalitat al Centre preveu l’aportació extraordinària de 200.000 euros en tan sols dos anys per impulsar definitivament les obres de reforma de les instal·lacions. En concret, la primera meitat s’ha de pagar aquest any l’altra meitat s’abonarà l’any vinent. Des del punt de vista econòmic de l’entitat suposa una línia continuista amb i per les ajudes del Dept tot recordant la bona acollida en la convocatòria 2018-2019 on l’ateneu ja va ser objecte d’una altra ajuda, per els mateixos motius.

En aquest sentit, les obres han de permetre adequar l’equipament a les necessitats escèniques actuals, millorar el confort i la seguretat dels usuaris. Per això, s’han dut a terme treballs per assegurar l’estructura de l’edifici, s’han d’instal·lar tancaments i divisòries amb resistència al foc, portes antipànic, revestiments aïllants i d’insonorització, paviments nous, un nou ascensor, i un sistema de climatització actual. Els treballs també contemplen la instal·lació de nous sistemes de seguretat i protecció contra incendis que exigeix la normativa actual, així com un nou pati de butaques. Cal finalitzar amb una inversió en equipament escenogràfic de so i llums adequat a les necessitats.

Cal fer esment, però, que durant més de 10 anys s’han fet intervencions a l’equipament Centre, tot aconseguint llicència mediambiental, i amb la consideració que gairebé el 40% han estat assumides amb recursos propis. En el cas del 2021 les execucions assumides per l’entitat han estat de 130.000 euros.

Avançar cap a un activisme socio-cultural de tots

Un dels objectius que es marca el Centre, és el de fomentar el desenvolupament de les entitats com a generadores de les activitats culturals al municipi, tot i col·laborant amb l’administració local i defensant el paper de la mateixa administració com a garant de l’ús públic i l’assumpció pràctica per a enfortir un teixit associatiu, les activitats culturals, projectes comunitaris i socials i tot allò que millora l’àmbit ciutadà més enllà d’una comercialització de la cultura, tot reduint el seu valor a simple consum cultural.