Universitat Popular de Caldes de Montbui

Pots consultar els cursos del 2024 clicant aquí

Presentació

La Universitat Popular de Caldes de Montbui és una secció de caràcter cultural integrada en el Centre Democràtic i Progressista i, com a tal, comparteix l’objectiu històric del moviment ateneístic de promoure la formació de persones lliurepensadores en el camí de la transformació social. És per això que incorpora una oferta formativa àmplia en diverses branques del coneixement, amb rigor acadèmic i científic.
Arrelada a Caldes de Montbui amb una decidida vocació d’obertura a tothom, la proposta educativa de la UPCM s’adreça especialment a totes aquelles persones que cerquen una visió de conjunt i una perspectiva integrada dels sabers, independentment de quin sigui el seu nivell d’estudis actual.

Valors

“Associeu-vos i sereu forts, instruïu-vos i sereu lliures, estimeu-vos i sereu feliços” Josep Anselm Clavé.

El compromís de la UPCM és endinsar-se en l’univers del coneixement i del saber, fer i facilitar les eines a aquells qui vulguin avançar pel mateix camí.

Objectius

La Universitat Popular de Caldes de Montbui vol promoure l’educació basada en el diàleg, fomentar la reflexió compartida i l’anàlisi crítica com a força motriu de les transformacions socials. 

La UPCM vol facilitar l’accés a l’educació a persones de qualsevol estatus socioeconòmic i de qualsevol nivell de formació, amb preus accessibles i beques per a aquells qui les necessitin.

Així doncs, els destinataris dels cursos són totes aquelles persones amb inquietuds culturals i formatives, que consideren l’aprenentatge com un procés necessari que s’estén al llarg de tota la vida.