Pas a pas

Constituïda l’estiu del 2011, pas a pas és una associació de calderins i calderines sensibilitzats amb la mobilitat sostenible, que pretén defensar els drets deis vianants a la nostra vila.
Formem part de Catalunya Camina, una associació fundada l’any 1992 i que treballa per millorar les condicions de mobilitat i reforçar la seguretat deis vianants.

Què pretenem?

– Potenciar anar a peu com a mitjà de transport urbà.
– Recuperar els espais públics per als vianants i fer participar la ciutadania en el procés de millora d’aquests espais.
– Fomentar l’autonomia i la sociabilitat dels infants.
– Sensibilitzar els calderins i calderines deis avantatges deis desplaçaments no motoritzats (a peu, en bicicleta, en patinet…).
– Reivindicar un ambient saludable, lliure de fums i de soroll.
– Disminuir les situacions potencials de perill al carrer.

Com ho volem fer?

– Fent activitats a les escotes (enquestes, tallers, jornades de sensibilització…).
– Creant camins escolars, itineraris segurs, coordinant-nos amb altres associacions amb interessos comuns.
– Treballant amb el Consell d’Infants de Caldes.
– Treballant conjuntament amb l’Ajuntament i d’altres associacions en un pla de mobilitat sostenible al municipi.
– Aprofitant l’experiència de Catalunya Camina i la pedagogia de Francesco Tonucci amb el seu projecte “La ciutat deis infants”.


Què podem aconseguir?
– Beneficis per a la salut física i psicològica.
– Millores ambientals.
– Mesures d’estalvi energètic i econòmic.
– Millora de la convivència i la sociabilitat.
– Augment de la seguretat.

Properes activitats

Actualment no tenim a l'agenda
cap esdeveniment organitzat
per l'entitat Pas a pas.

Darreres notícies de l'entitat

Ara mateix no hi ha novetats.