Convocatòria d’Assemblea General Ordinària de Socis d’El Centre 2021

Image

15

nov. 21

Assemblea General Ordinària de socis del Centre, Ateneu Democràtic i Progressista,
58ena de la recuperació.
Diumenge dia 28 de novembre de 2021 a les 19:00

Ordre del dia

  • Recepció i benvinguda.
  • Constitució mesa de l’Assemblea.
  • Lectura i aprovació, si s’escau de l’Acta AGO anterior.
  • Presentació, debat i aprovació, si s’escau, de Memòria activitats 2020.
  • Presentació, debat i aprovació, si s’escau, del Balanç Econòmic i informe econòmic 2020.
  • Presentació, debat i aprovació, si s’escau, del Projecte de gestió 2021.
  • Presentació, debat i aprovació, si s’escau, del Pressupost 2021.
  • Precs i preguntes.

L’Assemblea es desenvoluparà seguint les normes de protecció Covid19, oportunes.
Es dotarà de sistema on-line per a participar a L’assamblea de la forma que es cregui oportú, tot seguint les indicacions de normes que facin els membres de Junta. El vot on-line és recollit pels vigents Estatuts de l’entitat i cal comunicar que tota la sessió serà gravada.
Per a la participació a l’Assemblea General Ordinària del Centre, tant si és física com on-line es prega inscriure’s a correus electrònics: ateneu@centredemocratic.cat o bé a gestio@centredemocratic.cat on se’ls facilitarà totes les dades per a participar-hi.

Gràcies!