Home > LA NOSTRA FILOSOFIA

Estem convençuts que l’accés a la cultura és un dret de tots els pobles. L’ésser humà necessita de la col·lectivitat, l’associació, l’intercanvi de coneixements, per a la seva realització. La pertinença a una societat i la seva cultura és l’expressió del mateix viure. Participar del patrimoni cultural de la humanitat comporta el compromís de facilitar als altres l’accés a aquesta riquesa. El seu gaudi és l’objectiu de la major part d’institucions i col·lectius dedicats a l’ensenyament.
En la realitat, no tothom té accés a aquest patrimoni, ni tan sols en les societats avançades. El nostre compromís és treballar per posar una part del coneixement a l’abast de tothom.

La UPCM, en tant que secció de l’Ateneu Centre Democràtic i Progressista, aporta un element específic a la trajectòria de les universitats populars. Descrita la perspectiva formativa resta afirmar l’element identitari que justifica la proposta: la nostra pretensió és unir, en un tot harmònic formació, esperit associatiu i espai amable de trobada. És per això que treballarem per la creació de comunitat i identitat col·lectiva. Aquesta voluntat es concreta en el propòsit actiu de construir claustre de professors i professores i de socialitzar, tant com sigui possible, l’experiència formativa de l’alumnat tot compartint els continguts d’aprenentatge, d’una banda, i les activitats i l’experiència associativa de l’Ateneu, d’una altra.