Home > CURSOS > FILOSOFIA DE LA NEGACIÓ

Descripció del curs

La nostra època gira el cap davant de la negació: tot el que és negatiu s'oculta o és expulsat, i no se'n parla. Això no obstant, la negació forma part de la nostra existència, i ens conforma com a éssers humans.

En aquest curs es convida a repensar la negació des de diferents corrents de pensament al llarg de la història. El curs no es limitarà a idees occidentals, sinó que es tractaran tradicions que ens poden ser més alienes, com el budisme o l'islam.

El curs clourà amb una sintetització de les idees tractades i una reflexió sobre la negació actualment.

Preu curs: 21 euros (19 € només per a sòcies del Centre Democràtic)
*Recordeu que en cas de necessitat hi ha la possibilitat d'accedir a beques

Nombre de sessions: 8 . El dies 2, 9, 16, 23, 30 de març; 20, 27, d'abril; 4 de maig.

HORARI: Dilluns de 18:00 a 19:30

LLOC: Institut Manolo Hugué

INICI DEL CURS DILLUNS 2 DE MARÇ DE 2020

Dinàmica del curs

Seran 8 sessions, i a cadascuna es tractarà la negació des d'una tradició o autor diferent.

A l'inici de cada sessió es farà una contextualització del tema A continuació, se n'exposaran les idees principals relacionades amb la negació, amb alguns comentaris de textos breus. Finalment, es farà una síntesi de les idees tractades.

Es convida els alumnes a participar amb preguntes per a encetar debats sobre les idees exposades.

Després de les sessions, es farà arribar als alumnes un llistat amb bibliografia per si desitgen aprofundir en el tema tractat.

Temari

  1. L'estoïcisme
  2. El budisme
  3. L'islam
  4. L'Esperit Absolut (Hegel)
  5. La quotidianitat (Heidegger)
  6. El feminisme
  7. L'actualitat

PROFESSOR: Rubén Rubio