Home > CURSOS > ETOLOGIA I OBSERVACIÓ DELS CAVALLS A LA NATURA

Mites culturals i veritats científiques

DESCRIPCIÓ

Sessió a l'aire lliure amb introducció teòrica i pràctica d’observació de petites bandes i un grup gran.

Teoria: introducció a l'etologia.

Pràctica: observació i descripció de la conducta dels cavalls en semi-llibertat

Conclusions: debat sobre la cultura i l’antropocentrisme, i comparació entre comportaments humans i equins

PREU: 21 euros (19€ sòcies del Centre)
*Recordeu que en cas de necessitat hi ha la possibilitat d'accedir a beques

FORMAT AULA: Sortida de camp.

OBJECTIUS

- Presentar una altra realitat dels cavalls en relació amb les persones.

- Proporcionar eines per a l’observació objectiva.

- Qüestionar i reflexionar sobre les perspectives heretades per la tradició.

CONTINGUTS

Sessió única en format de seminari amb sortida de camp. Màxim 10 persones. Si hi ha més alumnes apuntats, s’organitzarà un segon seminari.

SESSIONS: Sessió única el dissabte 15 de maig.

HORARI: De 17:00 a 20:00

PROFESSORES: Elayne Fradley i Elena Pérez