Home > CURSOS > ENTRENAMENT EXPRESSIU-VITAL

El que es necessita a l’escenari es necessita a la vida. I a l'inrevés

DESCRIPCIÓ

Igual que l'actor a dalt de l'escenàri, les persones a la vida volem sentir-nos lliures per expressar, de la manera més honesta el que sentim. És per això que estar en el present, connectats a nosaltres d'una manera conscient, ens ajuda a relacionar-nos amb veritat. De la mateixa manera que el públic, quant va al teatre, vol sentir, viure, emocionar-se amb els personatges que els actors interpreten de la manera més versemblant possible. Un actor ben entrenat és aquell capaç de fer-ho. En definitiva, aquest curs ens servirà per entrenar-nos en l'escolta, la presència, la descoberta i l'obertura. Ho farem a partir de dinàmiques basades en la tècnica d’entrenament actoral, l’expressió corporal, la dansa creativa i les arts plàstiques.

Adreçat a tota persona interessada en ampliar i prendre consciència  dels seus recursos expressius.

PREU: 26 euros (23€ socis de l'Ateneu Centre Democràtic i Progressista)
*Recordeu que en cas de necessitat hi ha la possibilitat d'accedir a beques

LLOC: IES Manolo Hugué

INICI DEL CURS EL DIMECRES 27 D'OCTUBRE DE 2021

OBJECTIUS

- Ampliar els recursos expressius (corporals, vocals, escriptura, plàstics).

- Entrenar l'escolta interna i externes del moment present.

- Afinar la intuïció.

- Augmentar la vibració creativa, personal i col·lectiva.

CONTINGUTS

Els proposats els anirem treballant tots al llarg de les sessions i els anirem programant en funció de les necessitats del grup. Els continguts que treballarem seran els següents. :

Joc dramàtic, improvisació, dramatització, dansa, expressió corporal, veu, arts plàstiques, música, escriptura automàtica, view points, relaxació, meditació, Ioga, energia.

NOMBRE DE SESSIONS: 8. Els dies 27 d'octubre; 10 i 24  de novembre; 1 i 15 de desembre; 12 i 26 de gener; i 9 de febrer.

HORARI: Dimecres de 17.00 a 19.00.

PROFESSORA: Carla de Otero