1r Concurs de microrelats del Rugby!

Image

31

març 21

Bases del 1r Concurs de microrelats Rugby & Touch del Centre


*Organitzadora:*

L’Organitzadora d’aquest concurs és la secció esportiva de Touch Rugby del Centre Democràtic i Progressista, amb domicili a Corredossos de Baix 9, de 08140 Caldes de Montbui.

*Qui hi pot participar:*

La participació està oberta a totes les persones que així ho desitgin, sempre que compleixin les normes establertes en aquestes bases, siguin majors d’edat, a excepció dels membres del jurat, que si bé podran participar, no podran obtenir premi.

*Requisits del microrelat:*

El microrelat ha de ser original i inèdit, escrit en català i de creació pròpia, amb una extensió màxima de 500 caràcters amb espais inclosos, i s’haurà d’incloure al microrelat haurà el terme: rugby dins de la seva extensió. Caldrà posar un títol al microrelat, que en cap cas, es comptabilitzarà dins del màxim de caràcters.

*Presentació dels microrelats:*

Els relats es podran presentar des de l’1 d’abril de 2021 a les 23:59 del 20 d’abril, adreçant-los per correu electrònic a l’adreça touchrugby@centredemocratic.cat, en un arxiu adjunt en format pdf, lletra arial, i cos 12 i interlineat d’1,5.

En el document pdf no hi podrà existir cap referència de l’autoria ni de forma directa, amb noms i cognoms o de forma indirecta amb al·lusions a la seva persona o a fets que puguin determinar l’autoria.

En el cos del correu electrònic (no en el cos del pdf adjunt) es farà constar: Nom i cognoms de la persona participant, data de naixement i títol de l’obra, així mateix, es farà constar a banda del correu electrònic, un número de telèfon.

Els microrelats enviats fora de termini o que no compleixin els requisits establerts quedaran exclosos del concurs.

*El jurat:*

El jurat estarà conformat per un membre de la Junta del Centre, un membre de l’equip de Touch Rugby i un membre tutor/coordinador de la Universitat Popular.

*Veredicte i premi:*

El veredicte es donarà a conèixer el dia de Sant Jordi, a les 20 hores, per les xarxes socials del Centre, així com per les de les seves seccions, es concedirà un Primer Premi consistent en l’entrega de dos llibres sobre història dels ateneus i el Centre, samarreta del Centre i tiquet per dinar dues persones – entre setmana- a Café del Centre.

Es farà una menció especial per l’altra obra finalista.

*Publicació de les obres:*

El Centre Democràtic i Progressista així com la seva secció Rugby & Touch Caldes, es reserven el dret de conservar les obres presentades per a fer-ne una possible difusió en els seus canals de comunicació, reculls d’articles, etc. pel que totes les participants, accepten conservar-ne l’autoria però no els drets de publicació, edició o distribució, durant el termini d’un any a comptar de la data del veredicte, i accepten que es divulgaran els seus noms i cognoms acompanyats del text presentat.