Home > OBJECTIUS

La UPCM vol promoure l’educació basada en el diàleg, el foment de la reflexió compartida i l’anàlisi crítica com a força motriu de les transformacions socials. Actualment, en plena era de la informació, qualsevol pot accedir a través del seu ordinador a una infinitat de dades respecte a qualsevol tema, la qual cosa no implica una reflexió sobre el mateix.
Davant d’una certa massificació de l’oferta cultural, pensem que convé desvincular l’aprenentatge de l’economia i el benefici material, facilitant l’accés a l’educació a persones de qualsevol estatus socioeconòmic i de qualsevol nivel de formació. Així doncs, els destinataris dels cursos són totes aquelles persones amb inquietuds culturals i formatives, que consideren l’aprenentatge com un procés necessari que s’estén al llarg de tot la vida.