Home > CURSOS > TEORIA I PRÀCTICA DE L’ANARQUISME 1

TEORIA I PRÀCTICA DE L’ANARQUISME
I EXPERIÈNCIES REVOLUCIONÀRIES LLIBERTÀRIES

L’anarquisme, l’anarcosindicalisme i, en general, el moviment llibertari pateixen una sèrie d’estigmes com: l’espontaneïsme, la manca d’una teoria “científica”, el poc interès per l’organització, el recurs a la violència, l’absència de realitats històriques que ens mostrin les seves potencialitats… D’altra banda, els i les seves activistes més conegudes i les seves experiències organitzatives i transformadores han estat normalment reduïdes a Europa i Amèrica del Nord.

Aquest curs, des de bases històriques i filosòfiques contrastades  i des de practiques i experiències transformadores a nivell social i polític, pretén mostrar unes realitats completament diferents.

Farem un recorregut per les idees bàsiques i comunes de l’anarquisme i dels seus dos grans corrents. També de les seves relacions i interaccions amb l’anarcosindicalisme, el moviment llibertari, els moviments socials i populars. Des d’una mirada global i internacionalista, no eurocèntrica.

DINÀMICA

La metodologia que farem servir serà diversa i cercarà la intervenció i participació de les discents: introduccions amb suport PowerPoint; textos, mapes, fotografies, gravats per a la reflexió comuna (de vegades, previs a les classes; i, en altres ocasions, a l’aula); documentals i debats...

Preu curs: 21 euros (16 euros per a sòcies)
*Recordeu que en cas de necessitat hi ha la possibilitat d'accedir a beques

Nombre de sessions: 4 . El dies 9, 23 i 30 de novembre, i 14 de desembre

Horari: de 19.30 a 21.00

LLOC: Centre Democràtic

INICI DEL CURS EL DIVENDRES 9 DE NOVEMBRE DE 2018

TEMARI

1.- Anarquisme: teoria i història social i política
Estudis històrics de referència
Nous plantejaments metodològics i redefinició
Principis polítics i ideològics
Anarquistes i organitzacions més significatives
Debats i corrents

2.- Experiències revolucionàries llibertàries (I)
1868-1894: Comunes de Lió i Paris, revoltes cantonalistes, insurreccions a Itàlia, l’Aliança per la Democràcia Socialista, l’AIT
1895-1923: revoltes a Macedònia i Tràcia, revolució mexicana, revolució russa, revolució majnovista, sindicalisme revolucionari i anarcosindicalisme, la pedagogia integral o racionalista.

3.- Experiències revolucionàries llibertàries (II)
1924-1949: revolució de Manxúria, revolució social a Catalunya, Bulgària, organitzacions polítiques anarquistes.
L’experiència de la revolució social a Catalunya: col·lectivitzacions industrials, el Consell de l’Escola Nova Unificada, el paper de la dona, la sanitat...

4.-Experiències revolucionàries llibertàries (III)
1950-1989: la confrontació de blocs (capitalisme-comunisme d’estat), la revolució cubana, les lluites socials a Uruguai, maig del 68, recuperacions o noves internacionals.

PROFESSOR: Emili Cortavitarte