Home > CURSOS > SALUT I NATURA II: observació, comunicació eficaç i cavalls

L’observació neta, sense prejudicis ni judicis, ens permet conèixer millor a nosaltres mateixos i al nostre entorn.  Una aproximació al coneixement de la metodologia qualitativa i l’observació ens aportarà informació sobre la convivència dels cavalls, la seva conducta en grup i la seva forma de comunicació, que, el seu torn, aportarà llum sobre el comportament i mètodes de comunicació humans. Aprofundirem en la comunicació a través de teoria i dinàmiques amb els cavalls, per tal d’aprendre a comunicar-nos d’una forma més harmoniosa tant amb ells com entre nosaltres.

OBJECTIUS

-Plantejament de la comunicació, verbal i no verbal.
-Aproximació a coneixements bàsics sobre etologia equina.
-Introducció a la metodologia qualitativa aplicada al coneixement dels cavalls.
-Apropament a la natura i el món natural.
-Desenvolupament de noves habilitats comunicatives.
-Foment de l’observació i reflexió sobre l’entorn.
-Pràctica de l’observació i comunicació amb l’entorn, l’equip i els cavalls.
-Pràctica dels coneixements etològics presentats.

SUPORT DURANT LES SESSIONS

-Referències bibliogràfiques
-Reforç audiovisual
-Dues classes magistrals teòriques
-Dues pràctiques: realitzades a Paddock Vallès (Santa Eulàlia de Ronçana)

Preu curs: 21 euros (16 € només per a sòcies del Centre Democràtic)
*Recordeu que en cas de necessitat hi ha la possibilitat d'accedir a beques

Nombre de sessions: 4 . El dies 22, 29  de març, 5 i 12 d'abril

Horari: de 18.00 a 19.30

LLOC: Institut Manolo Hugué

INICI DEL CURS EL DIVENDRES 22 DE MARÇ DE 2019

PROFESSORES: Elaine Fradley i Elena López

METODOLOGIA

-Referències bibliogràfiques
-Reforç audiovisual
-Dues classes magistrals teòriques
-Dues pràctiques: realitzades a Paddock Vallès (Santa Eulàlia de Ronçana)

TEMARI

SESSIÓ 1: Teòrica:  Introducció a l’etologia i la metodologia qualitativa

 1. Etologia equina
  1. Els cavalls com a mamífers socials
  2. La supervivència i el grup
  3. Les complexes relacions socials equines i la comunicació
 2. Metodologia qualitativa
  1. Com entenem l’entorn?
  2. L’observació com a eina d’aprenentatge
  3. Generar una teoria des de l’observació
  4. Comparem els entorns de les persones i els cavalls.

SESSIÓ 2: Pràctica: aplicació de l’observació de l’entorn i grup de cavalls

 1. Metodologia qualitativa aplicada
  1. L’observació del grup de cavalls
  2. Realització del quadern d’observació
  3. Posada en comú

SESSIÓ 3: Teòrica: desenvolupament de la teoria qualitativa. Introducció a la comunicació.

 1. Treball en el quadern d’observació i comparació de teories dels alumnes
 2. Introducció a la comunicació
  1. Comunicació verbal i no verbal: motivació, transmissió, recepció
  2. La comunicació entre cavalls i entre persones

SESSIÓ 4: Pràctica: la comunicació entre espècies

 1. Comunicació entre persones i cavalls
  1. Dinàmiques individuals amb cavalls
  2. Dinàmiques grupals amb cavalls
  3. Posada en comú i cloenda del curs