Inici > CURSOS > INTRODUCCIÓ A LA GEOGRAFIA HUMANA

GEOGRAFIA HUMANA

La geografia és la ciència que estudia la manera com les relacions socials transformen el territori en el marc de les estructures econòmiques, polítiques i culturals.
Geografia és pensar el territori i fer-ho des d’una mirada crítica, perquè ajuda a oferir pautes de comprensió i d’interpretació d’allò que passa al planeta i d’allò que passa al nostre món local.
Per això la geografia és una ciència social. I com a tal, interrelaciona amb altres com la història, la sociologia, la geologia o la climatologia.

Dinàmica

Les classes es vertebraran a través d’exposicions de la professora, presentació de documents, imatges i documentals que ens ajudin a interpretar el territori en el seu context estructural.
Es compartiran enllaços amb l’alumnat per enriquir la dinàmica de les classes i afavorir el debat.
No cal tenir coneixements previs, només el desig de descobrir els motors de la transformació del territori.

Preu curs: 30 euros (25 per a sòcies)
*Recordeu que en cas de necessitat hi ha la possibilitat d'accedir a beques

INICI DEL CURS EL DIMECRES 10 DE GENER DE 2018

Temari


1. INTRODUCCIÓ

La geografia, la ciència social dels llocs
Explicar què és la geografia, perquè serveix, quines tècniques es fan servir,
Els mapes. Història, projeccions cartogràfiques, tipus de mapes...


2. NATURALESA I MEDI AMBIENT

Els recursos naturals i l’energia
L’aigua, un recurs escàs. Polítiques hidràuliques
Recursos energètics -no renovables -energia nuclear -energies renovables
(relació de les persones amb la natura, explotació, conservació...)
Paisatges naturals i culturals
Climes i canvi climàtic. Desertització.
Biodiversitat, acció antròpica i paisatge
Paisatges vegetals. Espais naturals: polítiques de conservació i protecció.
(possible sortida a un espai natural)
Les repercussions ambientals de les activitats econòmiques. Les cimeres climàtiques.


3. POBLACIÓ I SISTEMA URBÀ

Demografia. Estudi, evolució, dinàmica, estructura... de la població.
Migracions (moviments de la població al llarg de la història i actualment).
La ciutat. Espai urbà, urbanisme i ordenació del territori, el plànol de la ciutat...
(relació persones/hàbitat, socialització de l’espai...)
Xarxes urbanes i problemàtiques de la ciutat actual.
De la ciutat compacta a la ciutat difusa. La ciutat sostenible.


4. GLOBALITZACIÓ

Econòmica, social, política, cultural... crítiques...
El desequilibri econòmic mundial
Les relacions entre centre i perifèria (desigualtats, deute extern..)
Organitzacions globalitzadores i antiglobalitzadores.