Inici > CURSOS > INTRODUCCIÓ A LA COMUNICACIÓ INTERCULTURAL

ENTENENT-SE EN LA DIFERÈNCIA: INTRODUCCIÓ A LA COMUNICACIÓ INTERCULTURAL

El curs és una presentació del món de la comunicació entre cultures diferents, tant en els aspectes teòrics com pràctics. Es dirigeix fonamentalment a persones interessades per les cultures i la comunicació, però també a totes aquelles que formen part de grups de treball multiculturals, als qui es dediquen a l'acollida i assistència d'estrangers, als ensenyants amb alumnes de diferents orígens, als viatgers respectuosos rumb a altres mons i en general a totes aquelles persones que volen (con)viure millor dins la realitat diversa de la nostra societat actual.

METODOLOGIA

Cada classe consistirà en una exposició de la matèria indicada en el programa, amb l'ús d'exemples de diferents situacions comunicatives reals, seguida d'un apartat de qüestions i preguntes i un debat entre els assistents. Utilitzarem imatges, gràfics i textos explicatius complementaris.

Preu curs: 21 euros (19 € només per a sòcies del Centre Democràtic)
*Recordeu que en cas de necessitat hi ha la possibilitat d'accedir a beques

Nombre de sessions: 6 . Els dijous 10, 17, 24 d'octubre; 7, 21 i 28 de novembre.

Horari: de 19.30 a 21.00

LLOC: Institut Manolo Hugué

INICI DEL CURS EL DIJOUS 10 D'OCTUBRE DE 2019

TEMARI

Sessió 1:  No som rars, és que comuniquem diferent.
La diversitat cultural com a diversitat comunicativa. Comportaments i significats. Prejudicis i malentesos sobre les cultures. Estereotips i etnocentrisme.

Sessió 2: Els "bàrbars" mai van parlar. 
Les cultures com a interlocutors i el mite de la igualtat comunicativa. Dir la darrera paraula i altres formes de poder. Breu història del eurocentrisme comunicatiu.

Sessió 3:  Xocant amb la diversitat.
Bases de la competència intercultural. Els "xocs culturals", fonaments i tipus. Intents de classificació de les cultures del món des del punt de vista comunicatiu.

Sessió 4:  Comunicar entre diferents amb paraules.
Aspectes verbals de la comunicació intercultural. La diversitat lingüística del món. Els contextos culturals de la conversa. Rituals comunicatius. El valor cultural del silenci.

Sessió 5:  Comunicar entre diferents sense paraules.
Aspectes no verbals de la comunicació intercultural. El llenguatge corporal o cinèsic. El llenguatge ocular. L'administració del temps. La diversitat cultural en la trobada amb els altres i l'hospitalitat.

Sessió 6:  Passant a la pràctica.
Principals eines per a la comunicació intercultural. Aplicacions al món laboral. Aplicacions al món assistencial. Aplicacions al món educatiu. Aplicacions als viatges.

Professor: Miguel Peyró