Inici > CURSOS > GEOPRESÈNCIES, RECONÈIXER EL PROPI TERRITORI DES DE L’EXPERIÈNCIA ARTÍSTICA

OBJECTIUS

Cada vegada ens costa més entendre, imaginar i representar, com és i com funciona el nostre territori. Per això són més necessàries que mai les disciplines (arquitectura, geografia, antropologia, història) i les pràctiques (caminar, dibuixar, fotografiar, representar, descriure, observar) que ens poden ajudar a l’hora de fer-nos una imatge d’aquests territoris aparentment sense forma, sense límits ni directrius.
Amb aquestes 3 sessions volem introduir alguns conceptes, idees, arguments i pràctiques que ens permetin entendre la lògica dels nous paisatges, especialment els paisatges vallesans. Ho farem a partir del coneixement d’una experiència artística concreta com va ser Geopresències, que tingué lloc el 2017 a Roca Umbert, de Granollers.

Preu curs: 21 euros (16 € només per a sòcies del Centre Democràtic)
*Recordeu que en cas de necessitat hi ha la possibilitat d'accedir a beques

Nombre de sessions: 3 . El dies 7, 14 I 21 de maig.

Horari: de 19.30 a 21.00

LLOC: Institut Manolo Hugué

INICI DEL CURS EL DIMARTS 7 DE MAIG 2019

TEMARI

1.- Introducció al paisatge des d’una perspectiva transdisciplinar
Kathrin Golda-Pongratz i Bernat Lladó

En els darrers anys ha anat creixent l’interès pel territori i el paisatge. Les causes que expliquen aquest interès són múltiples, però una de les principals és la rapidesa i la intensitat amb què s’han transformat els nostres entorns més immediats. Els dos vallesos en són un exemple clar. En part degut a les pròpies dinàmiques, i en part degut al context metropolità en el qual es troben, el cert és que les dues comarques s’han transformat a un ritme extraordinari. Tan és així que avui en dia molts indrets han esdevingut irreconeixibles, fent que molts dels seus habitants sentin aquests canvis com una pèrdua, com una erosió d’això que les geografies humanístiques anomenen el «sentit del lloc». Més enllà dels seus efectes socioambientals, però, aquesta pèrdua està relacionada amb un empobriment de la nostra cultura territorial. És a dir, cada vegada ens costa més entendre, imaginar i representar, com és i com funciona el nostre territori. Per això són més necessàries que mai les disciplines (arquitectura, geografia, antropologia, història) i les pràctiques (caminar, dibuixar, fotografiar, representar, descriure, observar) que ens poden ajudar a l’hora de fer-nos una imatge d’aquests territoris aparentment sense forma, sense límits ni directrius. En aquesta primera sessió volem introduir alguns conceptes, idees, arguments, que ens permetin entendre la lògica dels nous paisatges, especialment els paisatges vallesans. Ho farem a partir del coneixement d’una experiència artística concreta com va ser Geopresències. De la distància gràfica a la micropolítica, que tingué lloc durant els mesos de febrer i març del 2017 a l’Espai d’Arts Roca Umbert, de Granollers.

2.- El paisatge: representació i presència (doble i simultània)
Ignasi López i Jordi Mas

El paisatge és un dels mots que més utilitzem a l’hora de referir-nos a un entorn, sobretot si és un entorn rural o natural. Com que és tant comú, de vegades oblidem que la paraula paisatge és d’una gran riquesa i complexitat, ja que descriu una realitat que va molt més enllà de l’aparença física, material, d’un territori. Haver reduït el paisatge a aquesta aparença forma part d’allò que hem anomenat «empobriment de la nostra cultura territorial». Perquè el paisatge és també una determinada relació, una manera particular d’interactuar amb el nostre entorn. Diem que la nostra experiència del paisatge sempre està mediatitzada, interposada, ja sigui per les imatges o pel propi cos. En aquest sentit, la segona sessió d’aquest cicle sobre paisatge i territori, vol posar l’èmfasi en aquesta dimensió del paisatge. Es vol explorar la manera com s’ha «construït» el paisatge des de les imatges, especialment les imatges fotogràfiques; sobretot, observar com aquesta construcció determina fins a cert punt, la nostra mirada al territori. Al mateix temps, però, volem posar de relleu que el paisatge no només és representació, imaginari, sinó que el paisatge és vivència corporal. Que els moviments dels nostres cosses també creen paisatges; també estableixen un lligam més o menys fort, més o menys ric, amb el seu entorn. Els debats i les aportacions sorgides arran del projecte Geopresències seran igualment el punt de partida d’aquesta segons sessió. Amb tot, i a diferència de la primera sessió, de caire més teòric, aquestes segones sessions (a escollir per part de cada participant) tindran una perspectiva més pràctica.

3.- Compartir l'experiència, en ruta
Kathrin Golda-Pongratz i Bernat Lladó, Ignasi López i Jordi Mas

En la tercera i darrera sessió del cicle proposat, convidem a tots/es les participants a compartir un passeig geogràfic per l'entorn Calderí, Vallesà per tal de poder posar en comú de manera grupal i participativa, les experiències i aprenentatges de les dues anteriors sessions.