Inici > CURSOS > EXPOSICIONS UNIVERSALS 1850-1900

HISTÒRIA DE L'ART

Introducció a l’època. Els gran canvis urbanístics. Els eclecticismes arquitectònics. Precedent i repercussió de les Exposicions Universals a Europa i EEUU. Selecció d’Exposicions.

Format assignatura*:
Quatrimestral (sessions d’1h 30’)

Preu curs: 30 euros (25 per a sòcies)
*Recordeu que en cas de necessitat hi ha la possibilitat d'accedir a beques

INICI DEL CURS EL DIMECRES 10 DE GENER DE 2018

Bloc 1

Introducció a l’època: Orígen. Situació política i social. Imperialisme i moviment obrer.
Urba nisme: Els grans canvis –
Arquitectura: Els eclecticismes –
Repercussió de les Exposicions Universals: Arquitectura, Enginy, Urbanisme, invents… -
Universals perquè apleguen tots els continents i diversitat de producctes en 2 espais: Indústria - Màquines –
Què ofereixen les exposicions: Evolució i avenços en diferents àmbits. Caire didàctic i divulgatiu. L’aspecte lúdic anirà guanyant força.

Bloc 2

Urbanisme: París / Londres / New York / Viena / Barcelona / Berlín

Bloc 3

Arquitectura: Estil Segon Imperi / Ringstrassenstil / Eclecticisme medieval / Estil BeauxArts

Bloc 4

Selecció d’Exposicions.