Inici > CURSOS > HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA 1

HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA l

CURS D'INTRODUCCIÓ A LA HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA DES DE LA PERSPECTIVA ÈTICA

Objectius:

Despertar en els alumnes el desig de saber, la necessitat de comprendre el món i l'aspiració de viure de manera racional.
Prendre consciència de que tots nosaltres ens fem preguntes filosòfiques que a l'antiguitat ja van despertar l'interès dels humans. Això ha passat a totes les èpoques i indrets. En aquestes sessions s'estimularà als participants a que es facin encara més preguntes.
Intentarem encarar-nos al coneixement i als problemes ètics que actualment comporten decisió i acció.

Preu curs: 31 euros (26 euros per a sòcies)
*Recordeu que en cas de necessitat hi ha la possibilitat d'accedir a beques

Nombre de sessions: 12 . El dies 8, 22 i 29 d'octubre; 5, 12, 19 i 26 de novembre; 3, 10 i 17 de desembre, 14 i 21 de gener

Horari: de 18.30 a 20.00

LLOC: Cooperativa 70

INICI DEL CURS EL DILLUNS 8 D'OCTUBRE DE 2018

Temari del curs:

1.- El naixement de la Filosofia

L'aparició del Logos a Grècia
Breu repàs a les primeres explicacions de la natura.
Relativisme i escepticisme en Protàgoras i Gòrgias.
La reacció de Sòcrates.
La justícia actualment. Deixem tot en mans de la justícia?

2.- L'ètica i la política en Plató i en Aristòtil

La caverna al s XXI
L'ètica de la Polis. La participació ciutadana avui.
Anem cada vegada cap a un món món més feliç?

3.- El pensament hel·lenístic i grecoromà

Estoics.
Epicuris.
Escèptics.
L'ideal d'autosuficiència: una proposta de vida.

4.- L'anàlisi de Kant

Què he de fer?
Quin és el significat de la llibertat.

5.- Nietzche i l'afirmació vital

6.- Alguns pensadors contemporanis que ens convidaran al debat i la reflexió

Dinàmica de les classes:
Explicacions fomentant la participació de l'alumnat.
Debats a l'aula, en alguns cassos amb assignació de rols.
Comentari de reportatges i de pel·lícules centrats en dilemes morals, polítics, ambientals...

PROFESSORA: Eva Til