DECLARACIÓ UTILITAT PÚBLICA CENTRE, ATENEU DEMOCRÀTIC I PROGRESSISTA

DUP DOGC
CertificatLlei49-2002


DECLARACIÓ ASSOCIACIÓ INTERÈS CULTURAL A CENTRE, ATENEU DEMOCRÀTIC I PROGRESSISTA

Declaració Interès Cultural


LA LLENGUA CATALANA

Cens entitats pel foment de la llengua catalana 2019

Conveni Consorci Normalització Ligüística- Centre


CONVENI COL·LABORACIÓ AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI – CENTRE, ATENEU DEMOCRÀTIC I PROGRESSISTA

CONVENI AJUNTAMENT-CENTRE


BALANÇ SOCIAL, XARXA ECONOMIA SOLIDÀRIA

Balanç Social Exercici 18


CERTIFICAT NO RETRIBUCIONS CÀRRECS JUNTA

Retribucions Junta


ESTATUTS I NOMENAMENT DE JUNTA

ESTATUTS-NOMENAMENT JUNTA


NOMENAMENT DE JUNTA 2016

Junta 2016-2019

Certificat Justícia Junta 2016


EXERCICI ECONÒMIC 2014

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS, 2014

Llibres comptables 2014


EXERCICI ECONÒMIC 2015

Compte de Pèrdues i Guanys 2015

Subvencions ingressades Generalitat-2015

Subvencions Generalitat Pendents 2015

Pressupost Centre 2015

Llibres comptables 2015


EXERCICI ECONÒMIC 2016

RESULTATS16
PASSIU16
Llibre Major16
DEUTORS16
CREDITORS16
ACTIU16

Pressupost Centre 2016


MEMÒRIES ACTIVITATS

Memòria 2014 ACTIVITATS

Memòria 2015 ACTIVITATS

Memòria 2016 ACTIVITATS


ALTRES DOCUMENTACIONS

INFORME EL CENTRE JORNADES INTERNES

Recull de les principals aportacions – Jornades Internes El Centre

Projecte activitats 2017 i Retorn de Jornades


Documentació per a Assemblea General Ordinària de Socis, 2018

Convocatòria AGO 18

Exercici comptable 2017

Acta AGO 17

Memòria Activitats 2017

PROJECTE 2018

Pressupost 2018

Documentació per a Assemblea General Ordinària de Socis, 2019

Convocatòria AGO 19

Exercici comptable 2018

Acta AGO 18

Memòria Activitats 2018

PROJECTE 2019

Pressupost 2019

Facebooktwitter