DECLARACIÓ UTILITAT PÚBLICA CENTRE, ATENEU DEMOCRÀTIC I PROGRESSISTA

DUP DOGC
CertificatLlei49-2002


DECLARACIÓ ASSOCIACIÓ INTERÈS CULTURAL A CENTRE, ATENEU DEMOCRÀTIC I PROGRESSISTA

Declaració Interès Cultural


CENS D’ENTITATS FOMENT DE LA LLENGUA CATALANA

Cens Entitats Foment Llengua Catalana


LLIBRES COMPTABLES 2014

Llibres comptables 2014


LLIBRES COMPTABLES 2015

Llibres comptables 2015


COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS 2014 CENTRE, ATENEU DEMOCRÀTIC I PROGRESSISTA

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS, 2014


COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS 2015 CENTRE, ATENEU DEMOCRÀTIC I PROGRESSISTA

Compte de Pèrdues i Guanys 2015


PRESSUPOST 2015 CENTRE, ATENEU DEMOCRÀTIC I PROGRESSISTA

Pressupost Centre 2015


PRESSUPOST 2016 CENTRE, ATENEU DEMOCRÀTIC I PROGRESSISTA

Pressupost Centre 2016


SUBVENCIONS PÚBLIQUES INGRESSADES 2015 CENTRE, ATENEU DEMOCRÀTIC I PROGRESSISTA

Subvencions ingressades Generalitat-2015


SUBVENCIONS PÚBLIQUES ATORGADES 2015 CENTRE, ATENEU DEMOCRÀTIC I PROGRESSISTA

Subvencions Generalitat Pendents 2015


CONVENI COL·LABORACIÓ AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI – CENTRE, ATENEU DEMOCRÀTIC I PROGRESSISTA

CONVENI AJUNTAMENT-CENTRE


MEMÒRIA ACTIVITATS 2014

memoria 2014 ACTIVITATS


MEMÒRIA ACTIVITATS 2015

memoria 2015 ACTIVITATS


BALANÇ SOCIAL, XARXA ECONOMIA SOLIDÀRIA

Exercici 2015


CERTIFICAT NO RETRIBUCIONS CÀRRECS JUNTA

Retribucions Junta


ESTATUTS I NOMENAMENT DE JUNTA

ESTATUTS-NOMENAMENT JUNTA


NOMENAMENT DE JUNTA 2016

Junta 2016-2019

Certificat Justícia Junta 2016

 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2017, -DOCUMENTACIÓ

Convocatòria AGO 17

RESULTATS16
PASSIU16
Llibre Major16
DEUTORS16
CREDITORS16
ACTIU16

Memòria Activitats 16

INFORME EL CENTRE JORNADES INTERNES

Recull de les principals aportacions – Jornades Internes El Centre

Projecte activitats 2017 i Retorn de Jornades