PAS A PAS

Constituïda l’estiu del 2011, pas a pas és una associació de calderins i calderines sensibilitzats amb la mobilitat sostenible, que pretén defensar els drets deis vianants a la nostra vila.
Formem part de Catalunya Camina, una associació fundada l’any 1992 i que treballa per millorar les condicions de mobilitat i reforcar la seguretat deis vianants.
Què pretenem?
– Potenciar l’anar a peu com a mitjà de transport urbà.
– Recuperar els espais públics per als vianants i fer participar la ciutadania en el procés de millora d’aquests espais.
– Fomentar l’autonomia i la sociabilitat dels infants.
– Sensibilitzar els calderins i calderines deis avantatges deis desplacaments no motoritzats (a peu, en bicicleta, en patinet…).
– Reivindicar un ambient saludable, lliure de fums i de soroll.
– Disminuir les situacions potencials de perill al carrer.
Com ho volem fer?
– Fent activitats a les escotes (enquestes, tatters, jornades de sensibilització…).
– Creant camins escolars, itineraris segurs, coordinant-nos amb altres associacions amb interessos comuns.
– Treballant amb el Consell d’Infants de Caldes.
– Treballant conjuntament amb l’Ajuntament i d’altres associacions en un pla de mobilitat sostenible al municipi.
– Aprofitant l’experiéncia de Catalunya Camina i la pedagogia de Francesco Tonucci amb el seu projecte “La ciutat deis infants”.
Què podem aconseguir?
– Beneficis per a la salut física i psicològica.
– Millores ambientals.
– Mesures d’estalvi energétic i económic.
– Millora de la convivéncia i la sociabilitat.
– Augment de la seguretat.

Correu electrònic: pasapascaldes@gmail.com

Facebooktwitter