OBJECTIUS

 

El Centre, Ateneu Democràtic i Progressista

Introducció

Una entitat com el Centre, Ateneu Democràtic i Progressista no cal que doni massa explicacions sobre el seu projecte, el seu nom ho diu tot. Es defineix com a aglutinador d’un model d’entitat a partir d’uns valors, i el Centre gaudeix d’una llarga tradició a Caldes, de manera que a priori no caldria dedicar moltes energies a explicar què és un Ateneu. I no obstant, val la pena que el Centre estableixi quins trets considera definitoris del seu model d’entitat.

La intenció a l’hora de fer aquest exercici no és censuradora d’altres maneres d’organitzar la vida associativa, ni tan sols pretenem ostentar la veritat sobre el que és la millor versió d’associacionisme cultural i comunitari. Tampoc volem encorsetar ningú, sinó apuntar uns principis generals que en cada realitat social s’hauran de concretar de forma diferent per donar resposta a diferents contextos.

Clarament fem una aposta ferma per un model; assumir la particularitat de les pròpies posicions no és impediment per defensar-les amb contundència, amb els següents objectius:

El Centre, un projecte associatiu

L’associació és l’essència de la república. La tradició de la que ens reclamem, l’herència de la il·lustració i del moviment obrer, les conquestes revolucionàries per la llibertat, la igualtat i la fraternitat, tenen en el dret d’associació una de les seves principals fites. Aspirar a viure una vida en llibertat té una justa correspondència en el deure cívic de construir la res pública, d’aportar a l’espai públic els nostres anhels i les nostres energies.

El Centre, un projecte local

Malgrat ens estiguem acostumant a una descripció cada vegada més deshumanitzada de la nostra realitat social i insisteixin en dir-nos que la societat de la informació desplaça les nostres vides cap a entorns virtuals sense cap suport físic; malgrat ens vulguin dissuadir de sentir-nos d’un lloc, d’una terra, d’un poble o d’un barri i ens dibuixin un futur en que aquestes terres, pobles o barris també perden identitat, tot fa pensar que les persones normals viurem en cases per un bon temps. És més, a Catalunya poca gent pot ostentar cap pretès arrelament “de tota la vida” al mateix entorn en el que viu. Si hi ha cap tret comú a la societat catalana és la seva capacitat d’organització civil per cohesionar nous col·lectius i dotar d’història nous territoris. L’ateneisme continua sent una forma excel·lent de construcció i exercici de la ciutadania.

El Centre, un projecte democràtic

L’ideal democràtic no només s’expressa en la dimensió pública de l’estat, també té una dimensió privada, quotidiana. Volem ser protagonistes de les nostres vides, decidir el nostre futur cada dia, a tot arreu. La opció per l’associació com a forma d’organització cívica és alhora una opció per la democràcia, les conviccions democràtiques tenen en l’associació la seva millor expressió civil.

El Centre, un projecte cultural

Els ateneus tenen el seu origen en la voluntat de les classes populars d’instruir-se, com a via per a poder desenvolupar una vida plena. La cultura és concebuda com una precondició per a l’exercici real de la llibertat i s’expressa en múltiples formes; debat, formació, expressió artística, pràctica esportiva, folklore… La cultura constitueix l’eix vertebrador, la matèria primera de l’activitat associativa dels ateneus.

El Centre, un projecte amb memòria

L’aportació del moviment ateneïstic a la construcció de la democràcia al nostre país ha de passar per un continu exercici de recuperació de la memòria històrica. Superant la nostàlgia però practicant el record, la descoberta, i l’homenatge a una forma d’entendre la vida, fent pedagogia i difonent el bo i millor de la nostra tradició associativa per recuperar i restituir la dignitat de persones, institucions i formes d’organitzar-se. Només des del coneixement i el reconeixement del passat hi haurà una veritable ètica civil a Catalunya que situï el país en una perspectiva de progrés.

El Centre, un projecte obert a la ciència

L’avenç indubtable que suposa l’escolaritat obligatòria al nostre país fa que el moviment ateneïstic no hagi d’assumir funcions d’alfabetització i instrucció bàsica. No obstant, no es pot descuidar l’arrel del combat contra la ignorància i la superstició, a favor de la raó i el coneixement, fonamentals per a la construcció d’un projecte laic i progressista. La dimensió científica de l’acció social és imprescindible per abordar amb garanties els grans reptes que tenim com a societat, com per exemple el de la sostenibilitat. Els ateneus som espais on les idees avançades ens ajuden a entendre i transformar el món.

El Centre, un projecte amb seccions, entitats i més espais

La clau de volta del Centre és l’ideari, els valors. Però aquests valors s’han de concretar des de mètodes i formes d’organització molt diferents si volem que siguin útils i reconeguts socialment. L’educació d’infants i adults, els projectes juvenils, l’esport, el debat, les arts, el folklore, l’ecologia, la cooperació, l’agitació social, res del que és humà és aliè al Centre

El Centre, un projecte amb vocació de servei públic

L’ateneu mai ha pretès ser club exclusiu, ans al contrari. Som una  incitativa privada amb vocació de servei públic, oberta a tothom. La opció per uns valors no és una barrera d’entrada, sinó un acte d’honestedat i de coratge, d’afirmació d’una manera d’entendre la vida que no exclou ningú per cap motiu que no sigui la seva pròpia intolerància. És des d’aquest caràcter obert i d’aquest treball per la cohesió social que defensem la col·laboració constant amb les institucions públiques. La nostra lluita per unes institucions democràtiques seria estèril si aquestes visquessin d’esquena a la ciutadania organitzada.

El Centre, un projecte intergeneracional

Aquesta casa és un espai de trobada i representa en sí mateix un model de societat. Una societat que valora l’aportació que fa al bé comú cadascun dels seus membres, en la mesura de les seves capacitats. Una societat en la que les persones amb més experiència es fan responsables d’estimular als més joves a créixer i desenvolupar-se, però sense paternalismes. Una societat democràtica que afavoreix la organització de les persones segons els seus interessos, convençuda que això enforteix la república, és una societat on hi cap tothom, grans i petits.

El Centre, un projecte transformador

L’ateneu és un refugi per a les persones lliurepensadores, un espai d’expressió d’idees, la base d’operacions des de la que sorgeixen nous projectes, floreixen mil flors i neixen mil escoles. No serveix de res si les energies es queden entre les quatre parets del local, la seguretat del treball intern no ha de ser una renúncia a revelar-nos contra les injustícies, a denunciar les desigualtats, a participar de la vida de Caldes, a construir espai públic, allà on viu la gent.


Bb8TLUKIIAA_Ax1.jpg-large

Facebooktwitter