Els socis del Centre estalviem, quan s’acaba l’any!

Encontres amb l’Alquimista Josep Palau i Fabre
13/12/2018
Aplec Caldes is Hell, 2019 Vetllada de cançons sobre Caldes de Montbui!
09/01/2019
Mostrar tot

Els socis del Centre estalviem, quan s’acaba l’any!

Els socis del Centre es poden desgravar d’IRPF les aportacions de quotes de l’entitat.
A l’hora que s’acaba l’any és bo fer recordatori que les quotes de socis del Centre son objecte de desgravació fiscal, a IRPF. El Centre fa de forma automàtica els deguts certificats de cada soci davant Hisenda així com a Cens d’entitats de foment de la llengua catalana – Hi ha un tram de desgravació propi- perquè aquests organismes facin la desgravació de forma automàtica. Els trams de desgravació son aplicats segons base de Llei de mecenatge 49/2002.
Els socis que vulguin i detectin que no es reconeix de forma automàtica, en exercicis anteriors, la desgravació, poden demanar el certificat d’aquesta quota a:
Totes aquestes avantatges fiscals també son aplicables a donacions, ja que el Centre és entitat declarada d’Utilitat Pública.
Facebooktwitter