El Centre, renova el segell de qualitat de Balanç Social!

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS CENTRE, 2017
19/03/2017
El Centre, Ateneu Democràtic i Progressista ha impulsat la Universitat Popular de Caldes de Montbui
29/11/2017
Mostrar tot

El Centre, renova el segell de qualitat de Balanç Social!

El Balanç Social és una eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern. Les organitzacions que el fan poden fer servir els resultats per millorar internament i ens permet tenir dades agregades dels estàndards ètics de l’Economia Solidària i el Mercat Social.El balanç social avalua de forma sistemàtica, objectiva i periòdica sis grans característiques de tota empresa o entitat que vulgui ser socialment responsable: la democràcia, la igualtat, el compromís ambiental, el compromís social, la qualitat laboral i la qualitat professional.

Per a fer-ho, es disposa d’una eina informàtica en línia que dóna accés a un qüestionari general a omplir per part de l’empresa; i també a tres conjunts de qüestionaris que poden respondre anònimament persones treballadores, empreses i/o persones usuàries o clientes i persones voluntàries. Amb tot això s’obté de forma automàtica l’informe de balanç social; el document en què les empreses descriuen i mesuren les seves aportacions socials, laborals, professionals i ecològiques fetes per al llarg d’un exercici.

Un cop fet el balanç social, les organitzacions poden estendre’n el seu ús i funcionalitat interna. Per un costat, poden elaborar la seva memòria de responsabilitat social a partir d’una plantilla de memòria que ha fet la comissió de balanç social durant l’any 2015 , i que disposa d’una taula d’equivalències tècniques amb els indicadors del Global Reporting Initiative . Per altra banda, a partir dels compromisos de millora expressats per les organitzacions amb la sol•licitud del segell, la comissió de balanç social intenta generar dinàmiques d’intercooperació per tal de que siguin les pròpies organitzacions de l’ESS les que ajudin a les altres a complir els compromisos de millora.

El balanç social compleix dos objectius més en clau de sector de l’ESS. El primer és l’obtenció d’una base estadística anual en relació als indicadors del balanç, cosa que permet anar configurant una comptabilitat (social i ambiental) agregada del sector a través de la publicació de l’informe de l’estat del Mercat Social català.

La segona gran funció és la de donar accés al Mercat Social, ja que fer-lo obre la porta a entrar en aquest àmbit socioeconòmic: les empreses i organitzacions que el fan seran reconegudes “públicament” al catàleg d’aquesta mateixa pàgina. Per accedir al catàleg hi ha una modalitat bàsica de balanç social composat per una bateria reduïda d’indicadors.

Facebooktwittergoogle_plus