Convocatòria Assemblea General Ordinària, de socis del Centre, Ateneu Democràtic i Progressista

Preparant l’Assemblea General de Socis del Centre!
21/04/2018
Cingles Comunicacions instal·larà fibra òptica a l’ateneu!
02/07/2018
Mostrar tot

Convocatòria Assemblea General Ordinària, de socis del Centre, Ateneu Democràtic i Progressista

Assemblea General Ordinària de socis del Centre, Ateneu Democràtic i Progressista,

55ena de la recuperació.

Dilluns dia 7 de maig de 2018 a les 20:00

Ordre del dia:

  • Recepció i benvinguda.

  • Constitució mesa de l’Assemblea.

  • Lectura i aprovació, si s’escau de l’Acta AGO anterior.

  • Presentació, debat i aprovació, si s’escau, de Memòria activitats 2017.

  • Presentació, debat i aprovació, si s’escau, del Balanç Econòmic i informe econòmic 2017.

  • Renovació de càrrecs de Junta, en la seva totalitat

  • Presentació, debat i aprovació, si s’escau, del Projecte de gestió 2018.

  • Presentació, debat i aprovació, si s’escau, del Pressupost 2018.

  • Precs i preguntes.

 

Tota la documentació la podeu trobar a la web del Centre: http://www.centredemocratic.cat/transparencia/

 

“Prenguem l’educació  i la cultura, i la resta ens vindrà donada” A. Gramsci

Facebooktwittergoogle_plus