Bones pràctiques del Centre, en transparència.

Aquestes festes, regala Centre, regala Història!
09/12/2017
La Universitat Popular de Caldes de Montbui és guardonada amb un primer premi de la Federació d’Ateneus de Catalunya.
14/12/2017
Mostrar tot

Bones pràctiques del Centre, en transparència.

Ens avaluem a TransparEnt

L’objectiu del projecte TransparEnt és proporcionar a les entitats criteris i eines per a fer una comunicació transparent i de qualitat, impulsant-hi millores que afavoreixin tant a cada una de les organitzacions com al conjunt del sector.

La transparència és un valor que resulta imprescindible incorporar per a generar confiança i millorar la gestió. Cap institució pública o privada, que es proposi enfortir les relacions amb usuaris, treballadors, col·laboradors i amb la ciutadania en general,  pot defugir la responsabilitat de publicar informació completa i intel·ligible que faci possible el diàleg, la participació i el rendiment de comptes de les seves actuacions envers els interessos de tots els subjectes implicats i el conjunt de la societat.

El Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB ha desenvolupat diferents eines i procediments per a millorar la transparència de les administracions públiques. Un dels productes més representatius és el Mapa Infoparticipa, una eina en línia que mostra els resultats d’avaluar les pàgines webs del Ajuntaments. El treball realitzat amb les administracions públiques locals en els darrers anys va demostrar que utilitzant un procediment d’avaluació rigorós i una estratègia de comunicació eficaç, es podia contribuir a la millora de la comunicació pública des de l’àmbit acadèmic universitari.

Partint d’aquesta experiència, el 2014 es va dissenyar el projecte TransparEnt per a oferir a les entitats sense ànim de lucre recursos que els hi facilitin diagnosticar l’estat de la seva comunicació i poder millorar-la. Es proposa també que totes les accions i productes resultants han de recolzar-se en dinàmiques participatives i resultar d’utilitat, de manera que s’incorporin perspectives i solucions adients considerant la gran diversitat d’entitats existent.

L’objectiu general del projecte és, per tant, que les entitats sense ànim de lucre incorporin el valor de la transparència i que disposin de criteris, eines, models i suport per poder-ho aplicar a les seves rutines de gestió i comunicació.

La Llei de Transparència aprovada pel parlament de Catalunya el desembre de 2014, insta a les administracions públiques a facilitar eines que ajudin als subjectes obligats a aplicar-la. La mateixa llei defineix que l’objectiu de les pràctiques de transparència és aconseguir major participació de la ciutadania en els assumptes públics. Per això estableix que la informació transparent ha de ser comprensible, fàcilment accessible i reutilitzable, entre d’altres característiques. El projecte TransparEnt comparteix plenament aquest plantejament, defugint de l’aplicació administrativa de la llei. Per això adopta una perspectiva comunicativa que ha de permetre que les informacions publicades compleixin realment amb principis de transparència útils per a la societat i per a les entitats que la posen en pràctica.

El projecte TransparEnt també coincideix plenament amb el plantejament del Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat,

Informació extractada de la pàgina de TransparEnt

Certificat

Facebooktwitter